โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565


วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. หน้าที่ทำการอำเภอละหานทราย นายธนาวุฒิ ศรีกิมแก้ว พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีน้อมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน“วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “สมเด็จพระปิยมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี  ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์  นายอำเภอละหานทราย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน ร่วมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว