โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 kick off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อสม. สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และมีการสาธิตการทำถังขยะเปียกให้ผู้เข้าร่วมโครงการ นำไปสาธิตให้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป