โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 13 ก.ย. 2566

กิจกรรม หยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

(ผู้อ่าน 72 คน)

วันที่ 19 ก.ค. 2566

กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

(ผู้อ่าน 50 คน)

วันที่ 14 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

(ผู้อ่าน 70 คน)

วันที่ 17 พ.ย. 2565

Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

(ผู้อ่าน 108 คน)

วันที่ 12 พ.ย. 2564

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ม.12

(ผู้อ่าน 331 คน)

วันที่ 16 ม.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากต้นทาง (3Rs)

(ผู้อ่าน 97 คน)

วันที่ 27 ส.ค. 2563

โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก 2563

(ผู้อ่าน 313 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2563

โครงการพิษสุนัขบ้าและแมว 2562

(ผู้อ่าน 204 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2563

โครงการพิษสุนัขบ้าและแมว 2563

(ผู้อ่าน 201 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2563

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2563

(ผู้อ่าน 246 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

โครงการคนรักษ์สุขภาพ 2562

(ผู้อ่าน 166 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 2562

(ผู้อ่าน 167 คน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2563

แหล่งหินหลุมโบราณ

(ผู้อ่าน 322 คน)

วันที่ 5 มี.ค. 2563

ลานกีฬาชุมชนตำบลสำโรงใหม่

(ผู้อ่าน 184 คน)

วันที่ 11 ก.พ. 2563

กีฬาเยาวชน "หินหลุมเกมส์ ครั้งที่ 13"

(ผู้อ่าน 387 คน)

วันที่ 4 ก.พ. 2563

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ผู้อ่าน 170 คน)

วันที่ 10 พ.ย. 2561

โครงการยาเสพติด

(ผู้อ่าน 353 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 369 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

อบรมขยะ

(ผู้อ่าน 370 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

อบรมพัฒนาเมืองบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 382 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

อบรมพัฒนาอาชีพ

(ผู้อ่าน 964 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

อบรมสภาเด็ก

(ผู้อ่าน 349 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

abcd

(ผู้อ่าน 212 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

(ผู้อ่าน 37 คน)

No results found

เลื่อนลง