โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

 


 

แผนที่สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงใหม่

เทศบาลตำบลสำโรงใหม่

ถนนละหานทราย-โนนดินแดง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170

โทรศัพท์ / โทรสาร: 044-118576
สำนักปลัด,กองการศึกษา,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 044-118576
กองคลัง โทร 044-118577
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 044-118578

 

E-mail: samrongmai.srm@gmail.com

เวลาทำการ: 08.30-16.30น.

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298821 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน