โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10
  6 ต.ค. 2566    แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 6
  10 ส.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติดฯ หินหลุมเกมส์ ประจำปี 2566 2
  9 ส.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
  27 เม.ย. 2566    รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 56
  27 เม.ย. 2566    รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 42
  17 เม.ย. 2566    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 38
  3 เม.ย. 2566    รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 38
  6 มี.ค. 2566    การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ 38
  17 ต.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 301716 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน