โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 เม.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 110
  22 พ.ค. 2560    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 166
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 304754 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน