โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 พ.ย. 2566    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 40
  27 ต.ค. 2566    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25
  28 ต.ค. 2565    ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 61
  28 ต.ค. 2565    แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 60
  22 ก.ย. 2565    ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2565 64
  22 ก.ย. 2565    แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2565 59
  26 ส.ค. 2565    ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565 60
  26 ส.ค. 2565    แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565 62
  28 ต.ค. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 194
  3 ม.ค. 2563    แผนดำเนินการประจำปี 2563 248

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 282672 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน