โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.สำโรงใหม่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ส.ค. 2566    รูปภาพชมรมแอโรบิก 3
  9 ส.ค. 2566    การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน 3
  8 ส.ค. 2566    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา 5
  8 ส.ค. 2566    บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกกำลังกาย 3
  8 ส.ค. 2566    บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย 3
  8 ส.ค. 2566    ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา 4
  25 เม.ย. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 100
  22 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 107
  22 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 106
  22 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 97

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 301708 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน