โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ก.ย. 2566    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 13 80
  24 มี.ค. 2566    การริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาแก้ไขซ่อมแซมงานก่อสร้าง 79
  24 มี.ค. 2566    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ40-001 สาย(บ้านโคกใหม่ - บ.โคกไม้แดง) 175
  24 มี.ค. 2566    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 92
  7 ก.ค. 2564    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโคกไม้แดง ม.1 215
  22 ก.ค. 2563    ประกาศประกวดราคาจ้าง 124
  22 พ.ย. 2561    จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.40-001 (สายบ้านโคกใหม่ -บ้านโคกไม้แดง) บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรงใหม่ จำนวน 2 ช่วง 705
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 301724 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน