โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.40-001 (สายบ้านโคกใหม่ -บ้านโคกไม้แดง) บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรงใหม่ จำนวน 2 ช่วง
    รายละเอียดข่าว :

จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.40-001 (สายบ้านโคกใหม่ -บ้านโคกไม้แดง) บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรงใหม่ จำนวน 2 ช่วง

    เอกสารประกอบ : จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.40-001 (สายบ้านโคกใหม่ -บ้านโคกไม้แดง) บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรงใหม่ จำนวน 2 ช่วง
 
เอกสาร e-bidding
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงใหม่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 289160 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน