โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายธนาวุฒิ  ศรีกิมแก้ว  
  นายกเทศมนตรี
โทร.090-2431549
 
 
นายวิสัย  ศรีกิมแก้ว   นางสมหมาย ศรีกิมแก้ว
รองนายกเทศมนตรี
โทร.086-2563239
  รองนายกเทศมนตรี
โทร.087-2605615
 
นายอุดม  เดิ่นกลาง   นายดาว  อินทยุง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.084-4173366
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.061-1678829
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 304737 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน