โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มี.ค. 2567    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี2567 9
  25 ม.ค. 2567    บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 25
  25 ม.ค. 2567    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 26
  8 ม.ค. 2567    ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 20
  13 พ.ย. 2566    การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 36
  10 ต.ค. 2566    ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ออกภาคสนามเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน งบปี2567 38
  10 ต.ค. 2566    ขอเสนอเพื่ออนุมัติแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปี2567 47
  14 ก.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์แจ้งเตื่อน 34
  16 มิ.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตินอกสถานที่ ประจำปีงบ 2566 9
  20 มี.ค. 2566    พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 35

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298809 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน