โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 พ.ย. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 16
  24 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 35
  16 ธ.ค. 2565    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2565 35
  16 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 36
  14 ธ.ค. 2565    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 28
  8 ก.ย. 2565    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 2 57
  8 ก.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 2 57
  12 ส.ค. 2565    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 55
  12 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 60
  14 ม.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2566 109

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 275183 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน