โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 3 มี.ค. 2563

การรณรงค์ประชาสั...

(ผู้ชม 147 คน)

วันที่ 16 ก.พ. 2563

กีฬาเยาวชน

(ผู้ชม 370 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

ค่านิยมไทยสร้างส...

(ผู้ชม 253 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

การสร้างความปรอง...

(ผู้ชม 552 คน)

No results found

เลื่อนลง