โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 12 พ.ย. 2564

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ม.12

(ผู้อ่าน 206 คน)

วันที่ 16 ม.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากต้นทาง (3Rs)

(ผู้อ่าน 29 คน)

วันที่ 27 ส.ค. 2563

โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก 2563

(ผู้อ่าน 220 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2563

โครงการพิษสุนัขบ้าและแมว 2562

(ผู้อ่าน 120 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2563

โครงการพิษสุนัขบ้าและแมว 2563

(ผู้อ่าน 118 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2563

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2563

(ผู้อ่าน 146 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

โครงการคนรักษ์สุขภาพ 2562

(ผู้อ่าน 111 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 2562

(ผู้อ่าน 107 คน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2563

แหล่งหินหลุมโบราณ

(ผู้อ่าน 140 คน)

วันที่ 5 มี.ค. 2563

ลานกีฬาชุมชนตำบลสำโรงใหม่

(ผู้อ่าน 88 คน)

วันที่ 11 ก.พ. 2563

กีฬาเยาวชน "หินหลุมเกมส์ ครั้งที่ 13"

(ผู้อ่าน 217 คน)

วันที่ 4 ก.พ. 2563

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ผู้อ่าน 77 คน)

วันที่ 10 พ.ย. 2561

โครงการยาเสพติด

(ผู้อ่าน 257 คน)

วันที่ 10 พ.ย. 2561

โครงการลอกผักตบชวา

(ผู้อ่าน 104 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 273 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

อบรมขยะ

(ผู้อ่าน 278 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

อบรมพัฒนาเมืองบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 291 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

อบรมพัฒนาอาชีพ

(ผู้อ่าน 872 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

อบรมสภาเด็ก

(ผู้อ่าน 252 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

abcd

(ผู้อ่าน 112 คน)

No results found

เลื่อนลง