โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 17 พ.ย. 2565

Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 12 พ.ย. 2564

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ม.12

(ผู้อ่าน 262 คน)

วันที่ 16 ม.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากต้นทาง (3Rs)

(ผู้อ่าน 58 คน)

วันที่ 27 ส.ค. 2563

โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก 2563

(ผู้อ่าน 263 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2563

โครงการพิษสุนัขบ้าและแมว 2562

(ผู้อ่าน 158 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2563

โครงการพิษสุนัขบ้าและแมว 2563

(ผู้อ่าน 153 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2563

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2563

(ผู้อ่าน 187 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

โครงการคนรักษ์สุขภาพ 2562

(ผู้อ่าน 134 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2563

โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 2562

(ผู้อ่าน 131 คน)

วันที่ 17 มิ.ย. 2563

แหล่งหินหลุมโบราณ

(ผู้อ่าน 195 คน)

วันที่ 5 มี.ค. 2563

ลานกีฬาชุมชนตำบลสำโรงใหม่

(ผู้อ่าน 125 คน)

วันที่ 11 ก.พ. 2563

กีฬาเยาวชน "หินหลุมเกมส์ ครั้งที่ 13"

(ผู้อ่าน 263 คน)

วันที่ 4 ก.พ. 2563

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ผู้อ่าน 120 คน)

วันที่ 10 พ.ย. 2561

โครงการยาเสพติด

(ผู้อ่าน 301 คน)

วันที่ 10 พ.ย. 2561

โครงการลอกผักตบชวา

(ผู้อ่าน 147 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 316 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

อบรมขยะ

(ผู้อ่าน 323 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

อบรมพัฒนาเมืองบุรีรัมย์

(ผู้อ่าน 332 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

อบรมพัฒนาอาชีพ

(ผู้อ่าน 915 คน)

วันที่ 6 พ.ย. 2561

อบรมสภาเด็ก

(ผู้อ่าน 294 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

abcd

(ผู้อ่าน 151 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

(ผู้อ่าน 7 คน)

No results found

เลื่อนลง