โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มี.ค. 2566    การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการขับเคลื่อนจริยธรรม 10
  6 มี.ค. 2566    ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ 7
  5 ม.ค. 2566    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 7
  24 พ.ย. 2565    การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 26
  11 พ.ค. 2565    กำหนดระยะเวลาที่จะทำการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี2565 111
  28 เม.ย. 2565    โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 143
  26 เม.ย. 2565    ประกาศ ขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 142
  1 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 72
  24 มี.ค. 2565    รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 164
  24 มี.ค. 2565    ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.1) ปี2565 92

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 254187 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน