โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 พ.ค. 2565    กำหนดระยะเวลาที่จะทำการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี2565 54
  28 เม.ย. 2565    โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 55
  26 เม.ย. 2565    ประกาศ ขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 61
  1 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 26
  24 มี.ค. 2565    รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 67
  24 มี.ค. 2565    ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.1) ปี2565 49
  28 ม.ค. 2565    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ จากกรมธนารักษ์ 81
  30 ธ.ค. 2564    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 82
  29 ธ.ค. 2564    ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 21
  14 ธ.ค. 2564    ผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปี 2564 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 202896 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน