โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2566    รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส1-2 (รอบ6เดือน) 17
  9 ธ.ค. 2565    การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15
  9 ธ.ค. 2565    ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13
  9 ธ.ค. 2565    รายงานข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี2565 12
  29 ธ.ค. 2564    การติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 89
  28 ธ.ค. 2564    ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 81
  15 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 183
  3 ม.ค. 2563    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปี 2562 181
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 264418 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน