โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์แจ้งเตื่อน 10
  20 มี.ค. 2566    พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 16
  20 มี.ค. 2566    ประกาศหลักเณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 17
  1 มี.ค. 2566    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 14
  1 มี.ค. 2566    แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 13
  1 ก.พ. 2566    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 16
  1 ก.พ. 2566    ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 17
  30 พ.ย. 2565    เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 23
  11 พ.ค. 2565    กำหนดระยะเวลาที่จะทำการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี2565 88
  28 ม.ค. 2565    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี2565 114

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 264408 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน