โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มี.ค. 2566    พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 6
  20 มี.ค. 2566    ประกาศหลักเณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 6
  1 มี.ค. 2566    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 8
  1 มี.ค. 2566    แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 7
  1 ก.พ. 2566    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 10
  1 ก.พ. 2566    ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 9
  11 พ.ค. 2565    กำหนดระยะเวลาที่จะทำการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี2565 73
  28 ม.ค. 2565    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี2565 108
  28 ม.ค. 2565    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ จากกรมธนารักษ์ 109
  30 ธ.ค. 2564    ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 102

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 254148 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน