โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 เม.ย. 2566    รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 9
  27 เม.ย. 2566    รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 7
  17 เม.ย. 2566    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 3
  3 เม.ย. 2566    รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6
  6 มี.ค. 2566    การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ 4
  17 ต.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3
  20 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 69
  20 เม.ย. 2565    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 77
  20 เม.ย. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 76
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 89

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 254125 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน