โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 57
  20 เม.ย. 2565    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 67
  20 เม.ย. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 62
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 76
  30 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 63
  1 ธ.ค. 2564    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 67
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 240759 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน