โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.ย. 2565    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 2 25
  8 ก.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 2 24
  12 ส.ค. 2565    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 21
  12 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 23
  14 ม.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2566 75
  14 ม.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566-2570 78
  28 ต.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 135
  28 ต.ค. 2564    การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ 60
  15 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 153
  3 ม.ค. 2563    สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 219

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 240844 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน