โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2566    ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566 7
  10 มี.ค. 2566    ประกาศแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม 3
  6 มี.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๖๖ 1
  6 มี.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๖๖ 1
  6 มี.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท. 3
  6 มี.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท. 6
  6 มี.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท. 3
  21 เม.ย. 2565    เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต 62
  3 พ.ย. 2564    ประชุมมอบนโยบายมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 61
  21 ต.ค. 2564    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA 2564 65

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 254136 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน