โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในรอบ ๖ เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 6
  16 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 424
  16 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 8
  11 เม.ย. 2566    รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 44
  10 เม.ย. 2566    รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 35
  4 ม.ค. 2566    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 42
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 100
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 98
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 103
  15 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน 112

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 304736 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน