โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 เม.ย. 2567    รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 5
  19 เม.ย. 2566    ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566 40
  10 มี.ค. 2566    ประกาศแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม 32
  6 มี.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๖๖ 30
  6 มี.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๖๖ 29
  6 มี.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท. 30
  6 มี.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท. 37
  6 มี.ค. 2566    ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท. 29
  21 เม.ย. 2565    เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต 92
  3 พ.ย. 2564    ประชุมมอบนโยบายมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 92

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298812 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน